3. DAS Kongre Kitabı

 

3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

Kongre Kitabı

 

 

Editörler:

Prof. Dr. Murat Günaydın

Doç. Dr. Mustafa Sünbül

 

KONUŞMA METİNLERİ

Dünden Bugüne Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi

Prof. Dr. Kurtuluş Töreci

Hasta Hastane Sendromu

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özyaral

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Mimari Yapılandırılması

Doç. Dr. Kemalettin Aydın

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Tıbbi Cihaz Seçimi

Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın

Sterilitenin Kontrolü

Yrd. Doç. Rahmet Çaylan

Sterilizasyon  Biriminin İdare ve Kontrolü Nasıl Olmalı

Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay

Sterilizasyon İşlemlerinin Validasyonu

Dr. Ulrich Kaiser

Aldehidler ve Sterilizan Etkili Dezenfektanlar

Prof. Dr. Ahmet Saniç

El Hijyeni ve El Dezenfektanları

Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen

Hastane Ortamında Kullanılacak  Yüzey Dezenfektanları

Prof. Dr. Beril Özbakkaloğlu

Atık Yönetimi Uygulamasında Adım Adım

Yük. Hem. Güler Candar

Dezenfektanların Yanlış Kullanımı ve Sonuçları

Prof. Dr. Deniz Şelimen

Dezenfektan Seçimi ve Dezenfektanların Kullanımı Konusunda Güncel Rehberler

Prof. Dr. Bülent Gürler

Dezenfektan Alımında Prensipler ve Şartname Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Doç. Dr. İffet Palabıyıkoğlu

Gama Radyasyon ve Gama Radyasyonla Sterilizasyon

Prof. Dr. A. Yekta Özer

Gama Radyasyonun Mikroorganizmalara  Etkisi, Öldürme Kinetiği ve Doz Seçimi

Dr. Tülay Konaç

Taek Antham  Gama Işınlama Tesisi ve İşlem Kontrolü

Uzm. Fiz. Muh. Zati Ünal

Bazı İlaçların ve Kozmetiklerin Gama Radyasyonla Sterilizasyonu ve Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Meral Özalp

Türkiye’de Endüstriyel Gama Işınlaması Uygulamaları

Dr. Hasan  Alkan

Ameliyathanede Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Deneyimleri

Hem. Tülay Bektaş

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon   Deneyimleri

Hem. Pakize Aygün

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Konusunda Deneyimler : Klinik ve Poliklinikler

Hem. Rabia Güven

Sürveyans   Çalışmaları

Hem. Ayşe Göktaş

Evde Bakım Hastalarında  Hijyen ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

Hem. Şükran Özkan

Hastane Temizliği

Uzm. Hem. Ülker Uysal

Riskli Ünitelerde Dezenfeksiyon

Prof. Dr. Dr. Gaye Usluer

Hastanelerde Görev Yapan Özel Temizlik Şirketleri Çözüm mü? Çözülmesi Gereken Bir Problem mi?

Yük. Hem. Hatice Kaptı

Endoskopların Dezenfeksiyon ve  Sterilizasyonu

Prof. Dr. Recep Öztürk

Tekstillerde Hijyen Uygulamaları

Teks.Yük.Müh. Mehmet Orhan

Hastanelerde Kontrol Amaçlı Mikrobiyolojik Örneklerin Alınması Alınması

Prof. Dr. Fatih Köksal

Dezenfektanlara Direnç Sorunu ve Pratik Önemi

Yrd. Doç. Dr. İrfan Şencan

Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkinliğini Ölçen Testler

Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu

Dezenfektanların Etkinliğini Ölçen Testlerin Birbirlerine Avantajları ve Dezavantajları

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Çağlar

Dezenfektan Etkinlik Testlerinden Hangisini Hangi Durumlarda Kullanmalıyız?

Prof. Dr. Nedim Sultan

Güncel Sterilizasyon Yöntemleri

Prof. Dr. Güner Dağlı

Bulaşık Makinalarının Dezenfeksiyondaki Yeri

Prof. Dr. Ahmet Saniç

Değerli Metal ve Tıbbi Plastik Malzemelerin Korunması

Ergun Acar

Sterilizasyonda Ön Temizlik, Dekontaminasyon, Paketleme ve Depolamada Öneriler

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Arda

Aletlerin Sterilizasyonu İle İlgili Güncel Rehberler

Prof. Dr. Ali Kaya

HASTANEDE SORUN OLAN MİKROORGANİZMALAR

Gram Pozitif Koklar

Prof. Dr. Nezahat Gürler

Gram Negatif Bakteriler

Prof. Dr. Betigül Öngen

Hastanede Sorunlu Mikroorganizmalar: Parazit ve Mantarlar

Doç. Dr. Murat Hökelek

Hastanede Sorunlu Mikroorganizmalar: Viruslar  ve Prion

Yrd. Doç. Dr. Meryem Çetin

Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski ve Korunma

Prof. Dr. Tümer Vural

DİŞHEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROLÜ

Dişhekimliğinde Çapraz İnfeksiyon

Prof. Dr. Rahime M. Nohutcu

Dişhekimliğinde Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyöz Hastalıklar

Doç. Dr. Celal Tümer

Dişhekimliği Uygulamalarında Çalışma Ortamının Temizliği ve Kişisel Koruyucu Yöntemler İle İnfeksiyon Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim

Dişhekimliğinde Farklı Anabilim Dallarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Yrd. Doç. Dr. Mete Özer

Dişhekimliği Açısından Adım Adım İnfeksiyon Kontrolü

Prof. Dr. Güven Külekçi

 

Kitabın  tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.  

Web sitemizde daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Cookie (Çerez) Uyarısı sayfasını inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. More details…