Türkçe

English

29 KASIM ÇARŞAMBA

AÇILIŞ KONUŞMALARI

OPENING CEREMONY

Enfeksiyon kontrolünde davranış değişikliği
Nagwa Khamis

Change of behavior in infection control
Nagwa Khamis

El hijyeni konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar ve el antisepsisi pratiğine yansımaları
Axel Kramer

Dispelling 7 Myths About Hand Hygiene and Resulting Consequences for Hand Disinfection Practice
Axel Kramer

30 KASIM PERŞEMBE

Yıkamada kullanılan kimyasallar
Dilek Yeşim Metin

Chemicals used for cleaning medical devices

Dilek Yeşim Metin

MSÜ'de yıkama indikatörlerinin geçerliliği

Jan Sanders

Relevance of using cleaning indicators in a CSSD setting

Jan Sanders

Robotik aletlerin temizliğinde validasyon optimizasyon ve sorunlar
Winfried Michels

Cleaning of robotic instruments - validation optimiztion and remaining problems
Winfried Michels

Özel diş kliniklerinde enfeksiyonların önlenmesinde bariyer önlemleri stratejisi
Axel Kramer

Infection prevention in private dental clinics by multibarrier strategy - establishing a safety culture
Axel Kramer

Hastane temizliğinde yapılacaklar ve yapılmayacaklar
Stephanie Dancer

Do's and don'ts in hospital cleaning
Stephanie Dancer

Uydu Sempozyum  BIONOVA
Dr. Maria Antonela Sdrigotti

Satellite Semposium BIONOVA
Dr. Maria Antonela Sdrigotti

Toplum sağlığı ve DAS: Antibakteriyel sabun ve deterjanlar tehdit mi?
Uğur Arslan

Do antibacterial soaps and detergents ever become a threat for public health?
Uğur Arslan

Hastanelerde kritik alanlar ve DAS: yeni çözümler var mı?
Nefise Öztoprak

Are there new solutions for critical areas at hospitals?
Nefise Öztoprak

MSÜ'de çevresel kontrol
Ronnie Russsell

Environmental Monitoring in the Decontamination Environment
Ronnie Russsell

Şehir hastanelerinde ve yeni hastanelerde MSÜ yapılanması
Metin Atak - Süreyya Yençilek

Şaban Şahbaz

Ali Kutta Çelik

Mehmet Ali Özinel - Recep Öztürk

CSSD construction in new hospitals and city hospitals
Metin Atak - Süreyya Yençilek

Şaban Şahbaz

Ali Kutta Çelik

Mehmet Ali Özinel - Recep Öztürk

1 ARALIK CUMA

Sterilizasyon Kayıtları
Aliye Parlak

Documentation
Aliye Parlak

Sürdürülebilir sterilizasyon
Uğur Akbaş

Sustainable sterilization
Uğur Akbaş

Sterilizasyon sürecinin optimizasyonu ve risk yönetimi
Gerhard Kirmse

Risk management as a tool for process optimization 
Gerhard Kirmse

Sterilizasyon hizmetleri
Duygu Perçin

Outsourcing of sterilization
Duygu Perçin

Lojistik hizmetleri
Yvan Cox

Outsourcing of logistics
Yvan Cox

Uydu Sempozyum  ASP
Barış Yemez

Satellite Semposium ASP
Barış Yemez

Validasyonun gereklilikleri
Wayne Spencer

Requirements for validation
Wayne Spencer

Validasyon pratiği
Wayne Spencer

Practice of validation
Wayne Spencer

Yeni rehberimiz: Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolüne yönelik öneriler
Soley Arslan

New guideline: Infection Control in Dental Practice
Soley Arslan

Diş tedavilerinde kullanılan aletlerin tekrar kullanıma hazırlanma sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri
Ayten Duran

Problems and solutions for reprocessing of dental instruments
Ayten Duran

2 ARALIK CUMARTESİ

Hastanelerde asepsi ile ilgili sorunlar
Dilek Aygın

Problems related to asepsis at hospital
Dilek Aygın

Değişebilmek
Wim Renders

Dare to change
Wim Renders

Yeni antimikrobiyal yüzeyler ve malzemeler
Okan Demir

New antimicrobial surfaces and materials
Okan Demir

Sıcak plazma sterilizasyon, yeni bir patent
Orhan Kızılkaya

A new patent: Hot plasma sterilizer
Orhan Kızılkaya

Tek kullanımlık örtü önlüklerde gereklilikler ve standardizasyon
Türkan Özbayır

Requirements and standardization for single use patient drapes
Türkan Özbayır

İhalelerde ürün kalitesi nasıl garanti edilir?
Yvan Cox

Is it possible to guarantee product quality during tenders?

Yvan Cox

Uydu Sempozyum BRAUN
Deniz Neidl

Satellite Semposium BRAUN
Deniz Neidl

Endoskop kanallarında kalıcı residüel kontaminasyon
Bill Keevi

Persistent residuel contamination in endoscope channels
Bill Keevi

Otomatik endoskop yıkama cihazlarının seçimi, kullanımı ve validasyonu
Wayne Spencer

Selection, use and validation of endoscope washer disinfectors
Wayne Spencer

Bazı fleksibl endoskoplarda sterilizasyon gerekli mi?
Aziz Öğütlü

Is sterilization necessary for some flexible endoscopes?
Aziz Öğütlü

Kanıta dayalı steril malzeme raf ömrü
Hartmut Dunkelberg

Evidence based sterile storage
Hartmut Dunkelberg

Buhar sterilizasyonun rutin kontrolünde fiziksel testlerin kullanımı ve yorumlanması
Mukadder Genç

Interpretation of physical tests in routine control of steam sterilization
Mukadder Genç

3 ARALIK PAZAR

DAS sorusu veya sorunu olan gelsin!
Mehmet Ali Özinel

Meliha Beşir Doruk
Mustafa Aytaç
Mustafa Özyurt
Nefise Öztoprak

Zerrin Yuluğkural

Şaban Esen

 

Kapanış Töreni