HASTANE ENFEKSİYONLARI SLAYTLARI

 

HE-1. Hastane İnfeksiyonlarının Önemi

 

HE-2. Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Organizasyonu ve Görevleri

 

HE-3. Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı

 

HE-4. Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü

 

HE-5. Hastane İnfeksiyonlarında İzolasyon Önlemleri

 

HE-6. Hastane Atıkları

 

HE-7. Besinlerle Bulaşan Hastalıkların Önlenmesi

 

HE-8. Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri

 

HE-9. Diyaliz Ünitesi ve İnfeksiyon Önlemleri

 

HE-10. Yoğun Bakım Ünitesi ve İnfeksiyon Kontrol Önlemleri

 

 

Hazırlayan:

Araş. Gör. Kemal BİLGİN

Danışman:

Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN

 

Faydalanılan Kaynaklar::

*Hastane İnfeksiyonları. Editörler; Prof. Dr. Ayşe YÜCE, Prof. Dr. Nedim ÇAKIR. İzmir Güven Kitabevi (2003)

 *4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. Editörler; Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN, Prof. Dr. Ahmet SANİÇ, Prof. Dr. Bülent GÜRLER. Kongre Kitabı (2005)