Prof. Dr. Ayhan YÜCEL

22.01.1934 yılında Konya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapmış ve  1958 yılında  mezun olmuştur.

Askerlik görevinden sonra, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Salgınlar Kürsüsü’nden başlamış 1963 yılında Mikrobiyoloji uzmanı olmuştur. Aynı fakültede Tropikal Hastalıklar  ve Parazitoloji kürsüsünde çalışmaya devam etmiş 1965 yılında ikinci uzmanlığını alarak Parazitoloji Uzmanı olmuş ve aynı kürsüde çalışmaya devam etmiştir. Daha sonra yeni kurulan  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji , Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları kürsüsünde görev almıştır. 1973 yılında doçent, 1979 yılında profesör olmuştur. 1983 yılında ilgili Anabilim Dalı’nın  Başkanlığı görevine başlamış, 1994 yılında Temel Tıp Bölümleri Başkanlığı’na atanmıştır. 22.01.2001 tarihinde emekli olan Prof Dr Ayhan YÜCEL , emekliğinden 4 ay önceye kadar Bölüm Başkanlığı, emekli olana kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve Fakülte Yönetim Kurulunda görev almıştır. 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Parazitoloji Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türk Tıp Tarih Kurumu, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklar Savaş Derneği ve The International Council of Biodeterioration of Cultural Properties (ICBCP) üyesidir. İstanbul Bulaşıcı Hastalıklar Savaş Derneği’nin 1988-2001 yılları arasında başkanlığını yapmıştır. 

Müşterek olarak yazılmış üç kitabı,  23 kitapta yer alan kitap bölümleri, 250 makalesi vardır. Türkçeye çevrilen “Medicale Pathologie” ‘nin İnfeksiyon Hastalıkları ve parazitiozlar kısmını tercüme etmiştir.

Yayınlarının üçte birden fazlası mantarlar ve mikozlarla ilgilidir.  

I. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Kinik Mikoloji kongresinde Serda Kantarcıoğlu ile birlikte tebliği ettikleri “Türkiye’de konak dışında elde ettiğimiz Histoplasma capsulatum kökeninde ayrıntılı bir çalışma” isimli bildirisi Prof Dr Ekrem Kadri Unat adına konulan “ en iyi araştırma ödülü” ne layik görülmüştür.

Mikoloji bölümü Prof Dr Ekrem Kadri Unat ile birlikte Prof Dr Ayhan YÜCEL tarafından yazılan “Unat’ın Tıp Parazitolojisi” isimli kitap, 2003 KLİMİK Kongresi’nde ödüle layik görülmüştür.  

İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kırk yılı aşan çalışan çalışma süresince binlerce öğrenci, yüzlerce asistanın yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Anabilim Dalı’nda 2001 yılı itibariyle mevcut öğretim üyesi ve uzmanların yetişmesine katkı sağlamıştır.   

Yabancı dili Fransızca ve İngilizcedir. 

Tarih, sosyoloji ve psikoloji tıp dışı ilgi alanlarıdır. 

1967 yılında Mebrure hanımla evlenmiştir ve iki kızı vardır.

 

 

          Prof. Dr. Ayhan YÜCEL