Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı

 

[Kapak ] [Önsöz] [Otobiyografiler] [Kurullar] [Sekreterya] [Sponsorlar] [İletisim Adresleri] [Bilimsel Program] [İçindekiler]

 

Editörler:

Prof. Dr. Murat Günaydın Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Sercan Ulusoy Prof. Dr. Meral Güntekin

 

Sağlık kurumlarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının / ürünlerinin /süreçlerinin bugünü ve yarını.
William A. Rutala ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sağlık Sektöründe Kalite çalışmaları ve Akreditasyon
Bilge Aydın ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Avrupa normları direktifleri ve kalite ile ilişkileri
Klaus Hahnen ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektanların seçimi ve kullanımı
William A. Rutala ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler
Özlem Alıcı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektan aktivite testleri
Ufuk Abbasoğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Bakteriler ve dezenfektanlara direnç
Elif Doyuk Kartal ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Alet temizliğinde kullanılan alet yıkama makineleri ve ultrasonik yıkama makinelerinin önemi ve kullanımı
Aycan Yıldırım ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektör solüsyonları, pas sökücüler, alet koruyucu ve parlatıcılar ve seçimi
Zeynep Şenses ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektörlerin monitorizasyonu, EN ve ISO Dezenfektör standartları
Peter Newson ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektan ve antiseptiklerin sterilizasyon amacı ile kullanımı (Perasetikasit, Formaldehid, Klorheksididn ve H2O2 )
Neşe Demirtürk ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon konularına bakış
Wim Renders ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Etlienoksit ve Gaz Plazma ve sterilizasyon yöntemleri
Hülya Erbil ( Pdf Yazı )

Buhar sterilizasyonu ve Flash program
Ayşe arı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Gama Sterilizasyonu
A. Yekta Özer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Resterilizasyon (tek kullanımlık malzemelerin yeniden kullanımı)
Yeşim Çetinkaya Şardan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Göz ve mikrocerrahi aletleri, yanlış flash kullanımı
Ayşe Özçelik ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ödünç medikal (Konsinye) malzemelerin yönetimi
Sevgili Gürel ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Tıbbi tekstiller ve test yöntemleri, paketleme malzemelerinde TSE standartları
Aysun Cireli ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Disposible ve reusible Ameliyathane hasta örtülerinin kullanımının değerlendirilmesi
Mine Güngör ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yeni ISO 11607- 2 standardına göre ısı ile kapatma sistemlerinin validasyonu,
Hans Wolf ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Paketleme
Fatma eti aslan ve Mukadder Genç ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Manuel Dekontaminasyon
Aydan Özkütük ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin işleyişi ve ünite içi iletişimi, çalışan yetkinlik düzeyleri, eğitimleri
Faruk Aydın ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin diğer ünitelerle iletişim ve işleyişi, yaşanan sorunlar
Duygu Eşel ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi
Rahmet Çaylan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Hastanelerde Kritik ve kritik olmayan alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları.
Dilek Zenciroğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Endoskopi ünitelerinde DAS uygulamaları ile ilgili sorunlar ve enfeksiyon kontrolü
Canan Karadeniz ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Riskli girişimlerde DAS uygulamaları. (IV Kateter,üriner kateter,arter kateteri, epidural vb invaziv girişimlerde)
Yadigar Arpa ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

VRE, MRSA, MR Gram Negatif çomaklar ve Salgınlarda DAS yönetiminin rolü, yetki ve sorumluluklar
Nezahat Gürler ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

İEnfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ve DAS işlemleri
Halit Özsüt ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Enfeksiyon kontrol çalışmalarında İKK dışı ekip çatışması ve çatışma yönetimi
Vildan Umur Çakar ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Hemodiyaliz Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü
Dilek Arman ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Labaratuvar ortamında Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
Çağatay Acuner ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Tüberkülozun yayılımını önlemede çevresel kontrol önlemleri ve dezenfeksiyon
Mustafa Özyurt ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Lejyonellaya karşı alınması gereken önlemler ve dezenfeksiyon uygulamaları.
Efsun Akbaş ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

İçme sularında parazit ve diğer patojenlere karşı dezenfeksiyon uygulamaları ve ara konaklarla mücadelede kullanılan kimyasallar.
Nurittin Ardıç ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Hastane mutfaklarında ve mama hazırlığında DAS uygulamaları,
Serpil Erol ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kesici ve delici alet yaralanmaları ve korunma önlemleri
Pakize Aygün ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

MSÜ. Çalışanlarının güvenliği, ünitede korunma ve örgütlenme modelleri
Güner Dağlı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Temizlik ürünleri ve Dezenfektanlar için ürün güvenliği
Nedim Sultan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamalarında Hasta Güvenliği Kavramı
Rabia Güven ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Laboratuarlarımız biyogüvenlik düzeylerine uygun çalışılıyor mu? Biyogüvenlik kabinleri güvenli mi? Nasıl kontrol edilmelidir?
İsmail Ceyhan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve ameliyat odasının mimari yapısı ve enfeksiyon ilişkisi
Ayhan Karadayı Kemalettin Aydın ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yoğun bakım havalandırmaları ve izolasyon ünitelerinde havalandırmalar
Ertan Teksöz ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ameliyathane havalandırma sistemleri IVF ve Genetik Labaratuvar havalandırma sistemleri
Ali süngü ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ameliyathane ve Kritik ünitelerde Mikrobiyolojik kontroller
Şaban Esen ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ultraviyole lambalarının kullanımı
Nuri Özkütük ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kuş gribi ve alınması gereken önlemler
Gaye Usluer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

SARS kuşkulu ve damlacık çekirdeği ile bulaşan enfeksiyonlarda DAS yönetimi
Bülent A Beşirbellioğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kırım Kongo Ateşi
Hürrem Bodur ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Bioterörizm
Mehmet Baysallar ( Pdf Yazı )

Savaş Göç ve Afetlerde Salgınlar
Ayşegül Yağcı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Afetlerde Salgın Kontrolü Organizasyonu
Haluk Vahaboğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Çocuk Kliniklerinde salgınlar ve DAS yönetimi
Mustafa Bakır ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yeni Doğan ve Pediatrik Hastalarda antiseptiklerin kullanımı
Fahri Ovalı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yeni Doğan Yoğun Bakımlarda çevre, alet, araç temizlik ve dezenfeksiyonu
Ayşegül Zenciroğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

TPN, İlaç ve diğer solüsyonların hazırlanmasında DAS uygulamaları
Ayper Somer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliği enfeksiyon kontrol yönergesi neden yenilendi?
Rahime Nohutcu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimi diş ünit suyundan neden sorumlu ve ne yapmalı ?
Engin Bulut ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliğinde steril edilecek aletler nasıl temizlenmeli ?
Celal Tümer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliğinde ne tip otoklav alınmalı ve nasıl kullanılmalı?
Güven Külekçi ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Enfeksiyon kontrol komitelerinin yapılandırılması ve merkezi sterilizasyon üniteleri
Atilla Ataç ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Enfeksiyon kontrol hemşireliği
Filiz Arık ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon kontrolü ve önemi
Nevin Acar ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliğinde el hijyeni ve lateks alerjisi
Gülten Uygun ( Pdf Yazı )

Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi
İnci Devrim ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sağlık kuruluşlarında atık yönetimi, tibbi atık yönetmeliği ve getirdiği sorumluluklar
Mustafa Öztürk ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi
Türkan Özbayır ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

 

Kitabın tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...