STERİLİZASYONDA ÖN TEMİZLİK, DEKONTAMİNASYON, PAKETLEME VE DEPOLAMADA ÖNERİLER

 

Yrd. Doç. Dr. Bilgin ARDA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, İzmir

 

Günümüzde hastane infeksiyonlarının artan sıklığı, sterilizasyona verilen önemi arttırmıştır. Sterilizasyon, infeksiyon kontrol çalışmalarının önemli aşamalarından biridir. İnfeksiyonların önlenmesinde, sterilizasyon yöntemlerinin doğru uygulanması yanı sıra ön temizlik, paketleme, depolama gibi kullanım aşamasına kadar geçen bütün basamaklarda dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar vardır. Kullanım aşamasından sterilizasyona ve tekrar kullanıma kadar geçen evreler şekil 1’de özetlenmiştir.

 

Şekil-1. Kullanım aşamasından sterilizasyona ve tekrar kullanıma kadar geçen evreler

 

 

 

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLERİN ÖN TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYONU

 

Ön Temizlik: Tıbbi malzeme üzerindeki kaba kirlerin özellikle organik atıkların deterjan gibi bir ajanın kullanılmasıyla uzaklaştırılması ve dekontaminasyona hazır hale getirilmesidir.

 

Dekontaminasyon: Bir cismi kontamine eden infeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması ve temas eden kişilerde infeksiyon oluşturma riskinin azaltılması işlemidir.

Tıbbi ve cerrahi işlemlerde kullanılan tek kullanımlık malzemeler, kullanım alanında uygun bir şekilde ayrıştırılarak tıbbi atık kabına atılmalı ve kurumun belirlediği prosedüre göre işlem görmelidir. Aspiratör şişeleri gibi sıvı atık içeren kaplar, taşıma sırasında dökülüp saçılmayı önlemek için, kullanım alanında boşaltılmalıdır.

Tekrar kullanılacak aletler, kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba kirlerden arındırılmalıdır ve uygun bir dezenfektan madde kullanılarak dekontamine edilmelidir. Tıbbi malzeme yüzeyindeki kaba kirler kuru bez, ıslak bez veya çalkalama yardımıyla uzaklaştırılır. Bu işlemler sırasında personel eldiven, maske, gözlük, sıvı geçirmeyen önlük kullanımı gibi genel korunma yöntemlerine uymalıdır. Ön temizlik ve dekontaminasyon işlemi, kirlerin aletler üzerinde kurumasını önleyerek sterilizasyon öncesi kolay temizlenmesine yardımcı olur, organik kirlerin neden olacağı korozyonu önler ve daha önemlisi taşıma, kontrol ve yıkama sırasında görevli personelin infekte olma riskini azaltır.

Ön temizlik işleminden geçmiş aletler, sızdırmaz, delinmeye dirençli kapalı kaplar içinde sterilizasyon ünitesine gönderilir.

 

KULLANILMIŞ ALETLERİN STERİLİZASYONA HAZIRLANMASI:

Aletlerin sterilizasyon öncesi yıkanması, sterilizasyonun en önemli aşamasıdır. Aletler üzerinde kalan organik kirler mikrobiyal yükü arttırır. Üzerinde, standart sterilizasyon çevrimi ile sağlanan mikrobisidal etkinlik limitlerinden daha fazla mikroorganizma bulunan aletlerin sterilizasyonu güvenilir değildir. Aletler üzerinde bulunan kirler aynı zamanda sterilizasyon ajanının alet ile temasını engelleyerek etkisiz hale getirir. Temizlenemeyen hiçbir malzeme steril edilemez. Kullanılmış aletlerin sterilizasyona hazırlanması aşamasında, toplama kapları, suyun özellikleri, temizleme işleminin yapıldığı alan, temizleme ve kurutma yöntemlerinin özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

 

Toplama kapları: Toplama kapları, sterilize edilmiş aletlerin dağıtımında kullanılan kaplardan farklı görünümde, sızdırmaz, delinmeye dirençli, kapalı, temizlemeye elverişli plastik veya metal olmalıdır. Bu kaplar her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

 

Suyun özellikleri: Temizleme işleminde kullanılacak suyun kalitesi iyi olmalı, sertliği haftada bir kontrol edilmelidir. Bütün yıkama evrelerinde, yumuşak, filtre edilmiş, demineralize su kullanılmalıdır. Eğer mümkün değilse en azından son durulamada demineralize su kullanılmalıdır. Yumuşatılmış su kullanımı deterjan kalitesini arttırır ve durulamayı kolaylaştırır. Durulama suyu 80-86 °C olmalı ve sonrasında kurutma işlemi uygulanmalıdır.

 

Temizleme işleminin yapıldığı alan: Bütün kullanılmış malzemeler, olası bir kontaminasyonu önlemek için düzenlenmiş bir alanda temizlenmelidir.

Alanın özellikleri:

 • El yıkama olanağı olmalı

 • Yeterli büyüklükte, kolay temizlenir, düzgün yüzeyli tezgah bulunmalı

 • İyi aydınlanma sağlanmalı

 • Uygun havalandırma (Saatte 10 hava değişimi olan negatif basınçlı alan) koşulları sağlanmalı

 • Oda sıcaklığı 21-24 °C arasında olmalı

 • Tıbbi malzemenin bekletilebileceği yeterli alan bulunmalı

 • Tıbbi atıklar uygun biriktirme materyalinde toplanmalı

 • Zemin kaygan olmamalı

 • Temizlik lavaboları bulunmalı

 • Kurutma araçları bulunmalı

 • İşlem sırası kirliden temize doğru olmalıdır.

 • Temizlik öncesi aletlerin gruplandırılması: Tıbbi malzemeler, tiplerine ve temizleme yöntemlerine göre gruplandırılmalıdır. Bu işlem sırasında eksik ve defektleri kontrol edilmelidir. Aynı yapıda olmayan metaller, elektrolitik korozyondan korunmak için ayrı olarak temizlenmelidir.

   

  Temizlik önlemleri: Temizleme teknikleri, aerosol oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Aşındırıcı özelliği olan temizleyiciler tıbbi malzemeye zarar verebileceği ve artık bırakabileceği için kullanılmamalıdır. Temizleme ajanları (deterjan, dezenfektan, diğer kimyasallar), personelin derisiyle temas ettirilmemelidir.

   

  Temizleme yöntemleri: Tıbbi cihazlardaki kaba kirlerin uzaklaştırılması, mikrobiyal yükü azaltacaktır. Etkin temizleme işlemi, makroskobik olarak görünür kirlerden arındırmanın ötesinde sterilizasyon öncesi mikrobiyal yükün azaltılmasını sağlamalıdır. Yıkama işlemi otomatik yıkama, dezenfeksiyon makineleri, ultrasonik temizleyiciler veya elde yapılabilir.

  Otomatik makineler; ısıya dayanıklı aletlerin temizliğinde kullanılır. Çalışma yöntemi çok sayıda yıkama ve durulama süreçlerini içerir. Bu makinelerde kullanılan klor katkılı bileşikler (20ppm), daha düşük sıcaklıklarda temizleme ve dezenfekte etme özelliğindedir. Çelik veya dayanıklı plastik malzemelerin temizlenmesinde klorlu kostik deterjanlar (pH.10,5-11,5), kullanılabilir. Aluminyum, plastik veya kauçuk aksamı olan aletler için hafif alkali (pH:8-10) ve kostik olmayan deterjanlar seçilmelidir.

   

  Ultrasonik makineler; yüksek frekanslı ses dalgaları yoluyla tıbbi malzeme üzerindeki kirlerin mekanik yolla uzaklaştırılmasını sağlar. Elle yıkamadan sonra ve sterilizasyondan önce aletler üzerindeki ince kirleri uzaklaştırılması için kullanılır. Bu makinelerde, nötr veya düşük alkali, az köpüren deterjanlar kullanılmalıdır. Kostik, güçlü alkali, asit veya çok köpüren deterjanlar kullanılmamalıdır. Protein atıklardan arındırma işleminin etkinliğini artırmak amacıyla enzim katkılı temizleme maddeleri kullanılabilir. Enzimatik temizleme ajanları kullanılacaksa enzim aktivitesine uygun su sıcaklığı seçilmelidir.

  Temizleme makinelerinin deterjan dağıtıcıları günlük olarak kontrol edilmeli, eksikleri tamamlanmalıdır. Yıkama makinelerinin ısı, detarjan, yıkama ve durulama basınçları doğru olarak tasarlandıysa aletler üzerinde herhangi bir kimyasal artık kalmayacaktır

   

  Elde yıkama; hassas veya kompleks aletlerin yıkanması için otomatik yıkama makineleri kullanılmamalıdır. Bu aletler dikkatlice elde yıkanmalı ve durulanmalıdır. Elle yıkamada, yukarıda belirtilen özelliklerde su, yeterince büyük ve derin en az iki yıkama teknesi, ısıyla dezenfeksiyona dayanıklı küçük fırçalar, aşındırıcı olmayan temizlik bezleri (hafif dereceli naylon) ve uygun nitelikteki deterjanlar gerekmektedir. Elde yıkama işleminde, alkali deterjanlar, kan ve yağ artıklarının uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu için tercih edilmelidir. Bu deterjanlar, az köpüren, biyolojik çözünürlüğü olan, deterjan artığı bırakmayan düşük alkali pH’lı, tercihen sıvı, toksik ve aşındırıcı olmayan nitelikte olmalıdır. Temizleyici ajanlar, parfüm, 200 m g/g’dan daha yüksek oranlarda klor, yağlı sabun, gliserin, lanolin, optik parlatıcılar içermemelidir. Fırça gibi gereçler her temizleme işleminden sonra temizlenmeli ve ısı ile dezenfekte edilmelidir. Bu işlemler sırasında su geçirmeyen giysi ve eldiven kullanımı gibi genel korunma önlemlerine uyulmalıdır.

  Elle yıkamada temizleme yöntemi: 15-30 °C sıcaklıkta, akan su altında, gözle görülen kan ve doku artıkları uzaklaştırılır. Yıkama teknesi, yaklaşık 45 °C su ile doldurulur ve önerilen konsantrasyonda bir deterjan eklenir. Araçların hepsi sıvı içinde demonte edilerek temizleme suyuna atılır, fırçalanır ve bütün yüzeyleri dikkatlice yıkanır. İnatçı kirler, temizlik bezi kullanılarak uzaklaştırılır. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra ılık su ile durulanır ve kurutma kabininde kurutulur. Anestezi materyalleri ve solunum devreleri (tek kullanımlık olmayan endotrakeal tüp, airway, laringeal maske, solunum devreleri, resüsitasyon setleri, klempler, forsepsler, nebulizatör, ventilatör, maske) lümenleri fırçalanmalı ve artık kalmayacak şekilde su ile durulanmalıdır.

  Dar lümenli, eklentiler ve kompleks valv içeren tıbbi malzemeler, biyofilm tabakası ile kaplıysa bunların fiziksel olarak temizliği ve kurutma işlemi yetersiz olabilir. Ayrıca bunların temizlenip temizlenmediğinin inspeksiyon ile değerlendirilmesi de zordur. Biyofilmlerin oluşturduğu bir diğer sorun da temizleme makinelerine yayılabilme özelliğidir. Polimer ve metallerden oluşan modern aletler için protein ve biyofilm yapıları uzaklaştırabilecek temizleme protokollerinin oluşturulması zorunludur.

  Yıkama ve durulama işlemlerinden sonra tıbbi malzeme üzerinde gözle görülür kir, deterjan ve herhangi bir kimyasal artık kalmamalıdır.

   

  Kurutma: Kurutma işlemi tekrar kontaminasyon riskini azaltır. Aletlerin nemli kalması sterilizasyon seyrini olumsuz etkiler ve aletlere hasar verebilir.

  Kurutma işlemi için, 65-75 °C ısı sağlayan kurutma kabinleri kullanılmalıdır. Ayrıca mekanik yıkama araçlarının kapsamında kurutma fonksiyonu da olabilir. Elle kurulama işleminde tüysüz materyal kullanılmalıdır. Tıbbi aletler rutin olarak ortam havasında kurutulmamalıdır. Alkol ve diğer yanıcı sıvılar, endoskoplar dışında, kurulama ajanı olarak kullanılmamalıdır.

   

  PAKETLEME

  Steril edilen araç-gereç, kullanım anına kadar sterilliği korunacak şekilde paketlenmelidir. Paketleme, sterilize edilecek tıbbi malzemeyi olası bir kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer oluşturmalı ve sterilizasyona izin vermelidir. Paketleme materyali, sterilizan gazın paket içine giriş ve çıkışına, havanın ve su buharının paketten uzaklaşmasına izin verecek nitelikte olmalıdır. Paket kağıtları, seçilen sterilizasyon yöntemi ve paketlenen materyal ile uyumlu olmalıdır. Tekstil paketleri kurumayı güçleştirdiğinden boşluk içeren aletler ve giysiler için uygun değildir. Tekstilin yoğunluğu, maksimum boyu, sterilizan ajanın pakete penetrasyon yeteneği, hava geçirgenliğinin derecesi sterilizasyonu etkiler. Tekstil paketleme malzemesi tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Tek kullanımlık paketleme malzemesi tekrar kullanılmamalıdır.

  Paket boyutu, tıbbi malzemenin boyutları, kütlesi, içeriği ve boşluk içerip içermemesine göre değişir. Paketlerin büyük olması yeterli kurumayı engelleyerek sterilizasyonda sorun yaratabilir. Sterilizasyon işlemi sonunda paketler ıslak kalırsa steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.

  Sterilizasyon öncesi hazır etiketlerle veya toksik, sivri uçlu ve su bazlı olmayan solvent bazlı keçe uçlu kalemlerle, sterilizasyon tarihi, yöntemi, protokol numarası, kontrol verileri, sterilizatörü tanımlayan numara (eğer birden fazla sterilizatör varsa) ve istenirse paketin içeriği belirtilmelidir.

  Paket ve torbaların kapatılmasında bütünlüğü korumak temel amaçtır. Isı ile ve sterilizan indikatör bantlarla kapatma işlemi yapılabilir. Paketleri kapatmak amacıyla iğne, zımba gibi bütünlüğü bozan malzemeler, basıya neden olabilen ipler ve geçirgenliği bozan yapışkan bantların kullanılması uygun değildir. Sterilizasyon torbaları ve katmanlı poşetler ısı yoluyla kapatılabilir. Bu yöntem kullanıldığında kapanmanın tam olduğu kontrol edilmelidir. Sterilizan indikatör bantlar, sterilizasyona maruz kaldığında belirgin renk değişikliği gösteren, kullanılan sterilizasyon yöntemine uygun, ısıya ve neme dayanıklı, sterilizan ajana geçirgen olmalıdır. Bant üzerinde üretici firma, üretim yılı ve seri no bilgileri bulunmalıdır. Sterilizan indikatör bantlar, toksik olmamalı, temiz yüzeylere yapışabilmeli ve ambalaj malzemesi ile uyumlu olmalıdır. Bantlar paketin bütün kıvrılmış kenarı boyunca uygulanmalıdır. Sterilizan indikatör bantlar, ısı ile kapatma olanağının olmadığı durumlarda kullanılmalıdır.

   

  Paketleme materyali

  Paketleme materyali, sargılar, örtüler, tek kullanımlık paketleme materyali, esnek paketleme materyali, dokuma olmayan sargılar, tekrar kullanıma uygun konteyner sistemi olmak üzere çeşitli tiplerdedir. Değişik sterilizasyon yöntemlerine göre kullanılabilecek paketleme materyali farklılıklar gösterir (tablo 1).

  Dokuma sırasında oluşan delikler, etkisiz sterilizasyona neden olur. Kanvas gibi sıkı dokumalar buhar geçişini ve hava çıkışını önledikleri için paketlemede önerilmez.

  Katmanlı (lamine) esnek paketleme materyali, içine konan keskin aletler tarafından delinebileceği için sorun yaratabilir. Bu aletlerin uçları sterilizasyonu engellemeyecek şekilde korunmalıdır. Dokuma olmayan sargılar, havanın ve su damlacıklarının çıkışına izin verip sterilizan ajanın girişine izin veren en iyi paketleme formudur.

  Tekrar kullanılabilir metal veya plastik konteyner sistemi sterilizan ajanın girişine ve uzaklaştırılmasına izin verecek şekilde olmalıdır. Ayrıca bütün parçaları temizleme, kurulama, saklama için kolay ayrılabilir ve sterilizasyon makinaları ile uyumlu olmalıdır. Konteyner sisteminde, kapak ve tepsilerin karışmaması için işaretlenmelidir.

   

  Özel durumlar

  Klemp gibi kilit içeren araçların buhar veya etilen oksit ile sterilizasyonu sırasında ya kilidi açık bırakılır ya da ilk kilit pozisyonunda bırakılmalıdır. Çok parçalı aletlerin buhar veya etilen oksit ile sterilizasyonunda, sterilizan ajanın bütün yüzeylere temasını sağlayacak şekilde bağlantılar gevşetilmeli veya parçalarına ayrılmalıdır. Alet setlerinin paketlenmesi için kullanılan tepsiler, sterilizan ajanın geçişine ve kurumaya olanak sağlamalıdır. İçi boş tas gibi aletlerin içinde biriken su damlaları sterilizasyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi boşluklu alet setlerinin bütün açık yüzeyleri aynı yönde ve açıklığı aşağı şekilde ve sterilizasyon sırasında damlacık oluşumuna izin vermeyecek şekilde paketlenmelidir. Küme, yığın şeklindeki boşluklu aletler buhar sirkülasyonunu önlemeyen ayırıcılarla ayrılarak paketlenmelidir.

   

  Tablo1. Değişik sterilizasyon yöntemlerinde kullanılabilecek paketleme malzemeleri

  Paketleme malzemesi

  Buhar

  Etilenoksit

  Kuru ısı

  Gaz plazma

  Pamuklu dokumaa

  +

  -

  -

  -

  Polyester dokumaa

  +

  +

  -

  +

  Kağıtb

  +

  +

  +

  -

  Krep kağıt

  +

  +

  +

  -

  Kağıt + plastik rulo/poşet

  +

  +

  -

  -

  Tyvec + plastik rulo/poşet

  +

  +

  -

  +

  Non-Woven selülozsuz wrapc

  +

  +

  -

  +

  Metal konteynerd

  +

  +

  +

  -

  Plastik konteyner

  +

  +

  -

  +

  Alüminyum folyo

  -

  -

  +

  -

  a Kullanımı çok yaygın olan dokunmuş kumaşların bariyer özelliği zayıf olduğundan diğer paketleme malzemeleri kadar koruyucu değildir.

  b Sterilizasyon için kullanılmaya uygun özel üretilmiş kağıt olmalıdır. Sıradan bir paket kağıdı kullanılmaz.

  c Dokuma olmayan selülozsuz paket

  d Tromel kullanımı önerilmemektedir. Bariyer filtreli olan özel sterilizasyon konteynerleri kullanılmalıdır. Her kullanımda filtreleri değiştirilmelidir.

   

   

  Paketleme işleminin kontrolü

  Dış örtü bütünlüğü, etiket bilgileri ve dış indikatör renk değişikliğinin değerlendirilmesi ile yapılır. Ayrıca steril edilmiş paketler haftada bir kez rastlantısal olarak seçilip, dış sargının bütünlüğü, doğru etiketleme, doğru paketleme tekniği, açılış kolaylığı, doğru içerik, içindekilerin doğru dizilimi, aletlerin temizliği ve eğer kullanılmışsa içindeki indikatörün doğru çalışması açısından kontrol edilir.

  Bütün paketlerde, paketin dışında, sterilizasyon yöntemine uygun sterilizasyon indikatörü olmalıdır. İnternal kimyasal indikatör de kullanılabilir. Sterilizasyon indikatörünün renk değişikliği, paketin sterilizasyon işleminden geçtiğini gösterir ama steril olduğunu göstermez.

   

  STERİLİZASYON SONRASI İŞLEMLER

  Sterilizasyon sonrası paketler, temiz bir ortamda soğutulmalıdır. Steril malzemeler taşınma ve uzun süre bekletilme durumunda toz örtüleri ile kaplı durumda bulunmalıdır. Toz örtüleri polietilen vb. plastikten yapılmış, yeterli sağlamlıkta, yeni ve temiz olmalıdır. Steril malzemeler sterilizasyondan sonra iki saat içinde hava geçişine izin veren, sızdırmaz yapıda koruyucu toz örtüleri içine alınmalı ve ağızları kapatılmalıdır. Sterilizasyona ait bilgilerin bulunduğu etiket, toz örtüsü üzerinde değil doğrudan paket üzerinde olmalıdır. Toz örtüsü üzerinde steril olmadığı sadece toz ve kirlenmeden koruma amaçlı olduğunu belirten bir işaret bulunmalıdır. Temiz alana girişte toz örtüleri çıkarılarak paket içeri verilmelidir.

   

  TAŞIMA

  Steril malzemenin dağıtımı için kullanılan araçlar (el arabası, yük arabası, konteyner) sadece bu amaçla kullanılmalı, temiz ve kuru tutulmalıdır. Kullanılmış maddelerin toplanması, yiyeceklerin ve çöplerin taşınması gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.

  Sağlık kuruluşunun dışına dağıtım için tasarlanmış steril maddeler, güvenli bir şekilde paketlenmeli, hasarlanmaya ve kontaminasyona karşı korunmuş olmalıdır. Steril maddeler depoya alınırken temizlik, paketleme ve içerik açısından kontrol edilmelidir.

   

  DEPOLAMA

  Kurumda steril edilen ve steril olarak satın alınan malzemenin kullanım zamanına kadar bekletilme sırasında sterilliğinin korunması için uygun ortamlarda bulundurulması önemlidir. Steril malzemeler görevli personel dışında kişilerin girmediği toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde korunmalıdır. Görevli personel, steril malzemenin korunması konusunda eğitilmiş olmalı, açık yarası ve cilt lezyonları olan personel iyileşinceye kadar bu işte çalıştırılmamalıdır. Depoya girişte temiz önlük ve bone giyilmeli, eller yıkanmalıdır. Steril malzeme deposunda tavan ve duvarlarda toz tutucu sarkıt ve çıkıntılar olmamalı, zemin kolay temizlenebilen bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Raflar zeminden en az 25 cm yükseklikte başlamalı ve tavanın 44 cm altında sonlanmalıdır. Düzenli havalandırma tertibatı bulunmalı, oda ısısı 22-24 °C, nem oranı %35-70 düzeyinde korunmalıdır.

   

  RAF ÖMRÜ VE EKSİKLERİN TAMAMLANMASI

  Steril malzemenin raf ömrü konusunda standart bir süre yoktur. Raf ömrü, dış etkenlere, paketleme materyaline, paket tasarımına, depo koşullarına ve paket içeriğinin bozulma olasılığına göre değişir. Her sağlık birimi stoklarını her zaman yeterli düzeyde tutmalı ve stok dönüşümü için sterilizasyon tarihini baz alan bir sistem geliştirmelidir. Yanlış paketleme, hasarlanmış paket, sterilizasyon indikatörü olmayan, etiket bilgileri olmayan, sterilizasyon sonrası ıslak veya kirli yüzeylerle temas eden malzemeler steril olarak kabul edilmez. Steril stokları tehlikeye sokan faktörler: yanlış temizleme, nem, uygunsuz ısı, güneş ışığı ve ultraviole ışık kaynaklarına aşırı maruz kalma, haşereler, uygun olmayan paketleme, yetersiz kapatma, paket içeriğinin uygun hazırlanmayışı, taşıma sırasındaki yanlışlıklar olarak sıralanabilir.

  Sterilizasyon basamaklarından herhangi birinde ortaya çıkabilecek eksik veya hatalı uygulamalar sterilizasyonu tehlikeye düşürür. Bunun önüne geçmek amacıyla her hastanenin bir politika oluşturması, standart yöntemleri belirlemesi ve buna yönelik düzenlemeler yapması gereklidir.

   

   

  Kaynaklar:

  1. Association for the Advancement of medical Instrumentation. AAMI Standards and Recommended Practices. Vol 1.1 Sterilization: Good Hospital Practices. Arlington VA: AAMI,1995:393-414

  2. Association of Operating Room Nurses. AORN Standards, Recommended Practices and Guidelines,1999

  3. Association for Professionals in Infection Control Guidelines Committee. APIC Guidelines for Infection Control Practice. Guideline for Selection and Use of Disinfectants. AJIC 1996;24:313-42

  4. Cardo DM, Sehulster LM. Central sterile supply. In: Mayhall GC(ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, 1999:1023-31

  5. Centers for Disease Control and Prevention. Sterilization or disinfection of medical devices: General principles. http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm

  6. Food and Drug Administration: Center for Devices and Radiological Health. Class II Special Controls Guidance Document: Medical Washers and Medical Washer-Disinfectors; Guidance for the Medical Device Industry and FDA Review Staff. http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1252.html

  7. Joint Standard Australia/Standards New Zeland Committee: Cleaning, disinfecting and sterilizing reusable medical and surgical instruments and equipment and maintenance of associated environments in health care facilities (AS 4187).1998.

  8. Özinel MA. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Hastane İnfeksiyonları. Doğanay M, Ünal S (ed).1.Baskı Ankara.Bilimsel Tıp Yayınevi 2003:423-45

  9. Report of a Scottish Executive Health Department Working Group February 2001. Decontamination of Surgical Instruments and Other Medical Devices. http://www.show.scot.nhs.uk/sehd/publications/dsmid/dsimd-00.htm

  10. Scottish Process Assessment Tool (SCOTPAT) Baseline Assessment of Decontamination Practices Overview2001.http://www.show.scot.nhs.uk/pef/guest/deconamination/CDver2/ SCOPAT

  11. Single-use Medical Devices: Implications and Consequences of Reuse. The Medical Devices Agency Device Bulletin 2000(4). http://www.medical-devices.gov.uk/mda/ mdawebsitev2.nsf

  12. University of Rochester Medical Center. Steril and Materials Processing Department. Basics on Processing and Sterilization. http://www.urmc.rochester.edu/Sterile/basics. html#A&P