Sempozyuma Kalan Süre
Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Gün 6 Kasım 2018 Tarihine uzatılmıştır.... İNDİRİMLİ KAYIT - KONAKLAMA Fırsatı İçin Son Gün 25 Kasım 2018 Tarihine uzatılmıştır....

Davet


Değerli Meslektaşlarımız,

 

Antalya’da 6-9 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “4. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu”na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) ile birlikte anahtar rol oynayan ve MSÜ’nün en fazla iletişimde olduğu birim olan ameliyathaneler hasta ile doğrudan ilişkili olan işlemlerin yürütüldüğü birimlerdir. MSÜ ve ameliyathaneler takım çalışmasının en önemli örneklerindendir ve her birim kendi içinde bazı sorumluluklar üstlenmiş olmakla birlikte, tek başına bireysel sorumlulukların yerine getirilmesi hiçbir zaman yeterli değildir. Hastalar için en iyi sonucun elde edilebilmesi için doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili tüm birimler arasında etkin iletişim ve etkileşimin sağlanabilmesi, işbirliği, bilgi alışverişi ve iyi klinik uygulamaların teşvik edilmesi son derece önemlidir. Böylesine pozitif bir etkileşimin gerçekleşebilmesi için tüm birimlerin bilinçli, ilerici ve yaratıcı olması, dürüstlük ve tarafsızlık, açıklık ve şeffaflık, işbirliği ve destek olma ilkelerini benimsemiş olması gerekir.
Global stratejiler profesyonel mesleklerin güçlendirilmesinin önemine değinmektedir. İşte Bu sempozyumun amacı da MSÜ ve ameliyathanelerde geleceğe, yaratıcılığa ve ilerlemeye ilham verecek bir bilimsel ortam hazırlamak ve mesleklerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Buradan yola çıkarak 4. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu’nun ana temasını; “MSÜ ve ameliyathanede takım çalışması” olarak belirledik.
“Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.” demiştir Henry Ford ve takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Buradan yola çıkarak biz de hastalarımız için en iyiyi sağlamak üzere, en güncel bilgileri ve tecrübelerimizi paylaşacağımız SAD Sempozyumunda takımın emektarları sizleri Antalya’da aramızda görmeyi arzu ediyoruz.
Sempozyumda görüşmek üzere tüm düzenleme kurulu adına,
Sevgi, selam ve saygılarımızı sunarız


Doç. Dr. Dilek AYGİN

Sempozyum Eş Başkanı


Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL
Sempozyum Eş Başkanı