Konu Başlıkları- Ameliyat için masa hazırlığı

- Ameliyathane çalışanları dışında ameliyathane girilmezmi?

- Ameliyathane kalite standartları

- Ameliyathane kayıtları ve otomasyon sistemleri

- Ameliyathane tadilat, onarım uygulamalarında DAS yönetimi

- Ameliyathanede çevre güvenliği ve temizliği

- Ameliyathanede iş sağlığı ve güvenliği

- Ameliyathanede konsinye malzeme yönetimi ve iş akışı

- Ameliyathanede kullanılan cihaz kalibrasyon ve validasyonları ne zaman ve nasıl yapılır?

- Ameliyathanede radyasyon güvenliği için yapılacak uygulamalar

- Ameliyathanede standartlarında en güncel bilgiler

- Ameliyathanede tek kullanımlık örtülerin kullanımı, örtü önlük seçim kriterleri

- Ameliyathanede tıp ve hemşirelik öğrencileri

- Ameliyathanede yapılan endoskopi uygulamaları

- AmeliyathanedesStress, motivasyon, ekip çalışması ve iletişim

- Ameliyathanelerde ilaç, malzeme yönetimi ve yasal düzenlemeler

- Çamaşırhane hizmet alımı ve ameliyathane etkileşimi

- Cerrahi alet sayımı ve gazlı bez sayımı

- Cerrahi el yıkama

- Cerrahi eldivende antimikrobiyal teknoloji ile ameliyathanede güvenlik

- Cerrahi hemşireliğin tarihsel gelişimi

- Dikiş materyalleri ve kullanımı

- Flash (Anlık) sterilizasyon

- Geriatrik hastalarda ameliyathane hemşirelik bakımı

- Göz girişimleri

- Hasta pozisyonlama

- Hastadan alınan patoloji örneklerinde izlenmesi gereken süreç

- Hastanın anestezi hazırlığı ve anestezi uygulamaları

- Hemşirelerin, sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları

- İmplant vakalarında set malzeme süreci

- İnsan yönetimi ve çalışan sayısı belirlenmesi

- Laporoskopik ve robotik cerrahi

- Onkolojik cerrahide hemşirelik bakımı

- Paketlemenin önemi ve paketlerin açılması ve raf ömrü

- Prion vakalarında ameliyathane hemşiresinin görevleri

- Steril ameliyat önlüğü ve eldiven giyme

- Tek kullanımlık malzemelerin cerrahide kullanımı

- Tıbbi atıklar

- Transplantasyonlarda ameliyathane hemşiresinin rolü

- Ülkemizde cerrahi alan enfeksiyonları