“Kongre otelimiz dolmuştur. Yeni taleplere yan otellerden yer verilecektir.”
      
 Kongreye Davet
 

Değerli meslektaşlarımız ve DAS gönüllüleri,

3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Marmaris’te düzenleyeceğimiz 5. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon (SAD) Kongresi’ne sizleri davet etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz.

Değişimlerin son derece hızlı olduğu sağlık alanında inovasyon (yenilikçilik), üzerinde önemle durulan bir kavramdır. Bir aracı, metodu veya hizmet sunumunu yeni bir fikre temellendirerek geliştirme ya da var olan bir fikre uyarlama süreci olan inovasyon, sağlığı koruma ve geliştirmeye odaklanan fikirlerin hasta bakımında değer yaratan bir sonuca dönüştürülmesinde son derece kapsamlı faaliyetleri içermektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının, ameliyathane çalışanları, yöneticilerin yeni ihtiyaçlara cevap vermek ve yenilikçi yaklaşımlarla bilgiyi ve teknolojiyi buluşturmak, hem kendilerini hem de hastalarını koruyabilmek için büyük çaba sarf ettiğini gördük.

Teknolojik gelişmelerin yansımalarının en çok cerrahi alanlarda olduğu öngörüsüyle de, 5. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon (SAD) Kongresi’nin ana temasını; “İnovasyon (yenilikçilik)” olarak belirledik. Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) hasta için kullanılan malzemelerin hazırlığı ve depolanma sürecinde yeni ürünlerin kullanıldığı; ameliyathaneneler de hastaya uygulanacak ameliyatın her aşamasında yeni teknolojik gelişimlerin ve tıbbi cihazların ve en yaygın olarak kullanıldığı alanlardır. Yenilikçi yaklaşımlar için bilgiyle teknolojiyi buluşturmak, zaman alıcı, gözlem yapma ve problem çözme becerisini gerektiren, sabır isteyen bir süreçtir. Bazen bir sorunu fark etmek ve çözüm üretmek ile bunu uygulamaya aktarmak arasında kopukluklar da olabilmektedir. Bu nedenledir ki, yenilikçi düşüncelerin desteklenmesi, yaratıcı bir ortamı oluşturmaya yönelik adımların atılması son derece önem taşımaktadır. Steve Jobs’un belirttiği gibi, “ İNOVASYON, değişimi bir fırsat olarak görebilme yeteneğidir, bir tehdit değil”.

Tüm dünyada sağlık bakım sistemi, hasta bakımının etkinliğini artırmak ve geliştirmek, maliyeti azaltmak için yenilikçi yaklaşımlara odaklanmaktadır. Bu nedenle yenilikçi fikirlerimizi paylaşmak ve hayata geçirmek, hastalara ve sağlık sektöründe çalışanlarda, inanılmaz etki yaratacaktır.

Bu kongrenin amacı da, MSÜ ve ameliyathanelerde yaratıcılığa, yenilikçiliğe kanat açabilecek bilimsel bir ortam oluşturarak, yenilikçi fikirlerin hastaların yararına kullanılabileceği ürünlere dönüşebilecek motivasyonu oluşturmak ve meslek üyelerinin farkındalığının gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu noktadan hareketle, güncel bilgileri ve tecrübelerimizi paylaşacağımız 5. SAD Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

Marmariste 5. SAD kongresinde görüşmek üzere tüm düzenleme kurulu adına,

Sevgi, selam ve saygılarımla…

Prof. Dr. Neriman Akansel

Kongre Başkanı

 
 
   

 

Copyright 2022 - DAS Derneği