TR    EN       

 


Kongre Uygulaması için..


 

Konu Başlıkları

* Sağlık kurumlarında el hijyeni ve yaygınlaştırılması
* Deterjanlar
* Yıkama dezenfektör cihazların seçimi, rutin bakımı ve validasyonu
* Biyositlere direnç
* Dezenfeksiyon ve sterilizasyonda sık yapılan yanlışlar
* Endoskop dekontaminasyonu: sorunlar ve çözümler
* Şehir hastanelerinde Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin yapılanması
* Paketleme materyalleri ve seçimi
* Buhar sterilizasyonun rutin bakım, kalibrasyon ve validasyonu
* Düşük sıcaklıkta sterilizasyon yöntemleri
* Yeni sterilizasyon yöntemleri
* Sterilizasyonda yeni lojistik uygulamalar
* Geleneksel yöntemlerden kanıta dayalı uygulamalara geçiş
* Yeni antimikrobiyal yüzeyler ve malzemeler
* Sürdürülebilir sterilizasyon
* Diş hekimliği uygulamaları ve DAS
* Toplum sağlığı ve DAS
* Hastanelerde kritik alanlar ve DAS
* DAS alanında inovasyon (yenilikler, gelişmeler): bugün ve gelecek
* Dünyada DAS rehberleri: yenilikler, güncellemeler, karşılaştırmalı analiz
* MSÜ’de kalite yönetimi
* Sterilizasyon hizmet alımı ve sorunlar
* Yeni hijyen takip yöntemleri


Copyright 2017 - DAS Derneği