DÜŞÜNENLER


Okul Başkanı
Prof.Dr. Murat Günaydın

Okul Başkan Yardımcısı
Prof.Dr. Şaban Esen

Okul Sekreterleri
Prof.Dr. Duygu Perçin
Hemş. Dilek Zenciroğlu

Düzenleme Kurulu
Prof.Dr. Faruk Aydın
Prof.Dr. Bülent Gürler
Prof.Dr. Recep Öztürk
Prof.Dr. Mehmet Ali Özinel
Prof.Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan