Ana Konu Başlıkları
• Su kalitesi
• Hastanelerde havalandırma standartları
• Robotik cerrahi ve robotik cerrahi aletlerin dekontaminasyon ve sterilizasyonu
• Hastanelerde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları - Sorunlar ve çözümler
• MSÜ hizmet alımları
• Laboratuvarda Biyogüvenlik, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon
• Atık yönetimi
• Sorunlu mikroorganizmalar ve DAS yönetimi
• Difl hekimliğinde DAS
• Ameliyathanelerde DAS uygulamaları
• Çalışan ve hasta güvenliği için DAS uygulamalarında kullanılan malzemelerin seçimi
• Buhar sterilizatörlerde validasyon ve önemi
• Paketleme malzemelerinin standartları ve seçimi
• Steril malzeme yönetiminde MSÜ çalışanların rolü
• Endoskopi ünitelerinde DAS uygulamaları
• Yoğun bakım, yenidoğan üniteleri ve çocuk hastalıkları kliniklerinde DAS uygulamaları
• Sterilizasyon sürecinin dökümantasyonu
• Dezenfeksiyon ve sterilizasyon seçim kriterleri
• Ozon, Gamma radyasyon, Hidrojen Peroksit ve Etilenoksit sterilizasyonu
• Yara bakımı ve ürünleri
• MSÜ yönetiminde yeni yaklaşımlar