Kongreye Davet

Değerli DAS Gönüllüleri,

Gönüllülükten profesyonelliğe uzanan yolda, sizleri 27 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan 11. Uluslararası DAS Kongresi'ne davet etmekten büyük onur duyarız.
Geçtiğimiz yıllara baktığımızda tıp dünyası çok daha basit olgular ve problemlerle uğraşırken, teknolojinin gelişmesi ve sağlık alanındaki ilerlemeler ile bugün çok daha kompleks problemlerle karşı karşıya kalmaktayız ve her geçen gün de daha karmaşıklaşmaya devam etmektedir. Bir taraftan küresel ısınma diğer taraftan dirençli mikroorganizmaların tehdit oluşturduğu günümüzde biz DAS gönüllüleri el ele vererek daha etkin, daha standart ve doğaya zarar vermeyen bir dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi için çalışmamız gerekmekte.
2500 yıl önce bölgemizde yaşamış olan modern tıbbın öncüsü Hippokrat insanlara sağlık vermenin bir sanat olduğunu ve ilk ilkenin “Primum non nocere” (önce zarar verme) olması gerektiğini söylemiştir. Standart ve akılcı yaklaşımlar ile günümüzde bu felsefeyi devam ettirmekteyiz. Merkezi sterilizasyon üniteleri, merkezi dezenfeksiyon üniteleri ve enfeksiyon kontrolü komiteleri sağlık kuruluşlarında kalitenin belirleyici faktörlerinden biri haline gelmiştir. Hastalara sıfır zarar hedefimize ulaşabilmek için uygulamalarımızın mükemmelleşmesi, teknolojik gelişmeleri hastaların lehine maksimum kullanabilmek için bilginin paylaşılması gerekmektedir.
Bu yıl on birincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası DAS kongresinde temel eğitim konularının ötesinde pek çok yenilik ve yeni yaklaşım konuşulacak, tartışılacaktır. World Federation for Hospital Sterilization Sciences (WFHSS), Azerbaycan DAS derneği (AZDAS) ve uluslararası katılımcılarımız kongremize önemli katkı sağlayacak, değer kazandıracaktır. Kongre sterilizasyon ve dezenfeksiyon bilimi adına önemli bir köşe taşı ve sorularınızı cevaplamak için iyi bir fırsat olacaktır.
Ufkumuzu açması dileğiyle, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.


Prof Dr. Gülden ERSÖZ
Kongre Başkanı
KONGREYE KALAN SÜREÖNEMLİ TARİHLER 

ONLİNE BİLDİRİ GÖNDERİMİ Sponsorlar

Altın Sponsorlar
Gümüş SponsorlarSponsorlar


ORGANİZASYON

COPYRIGHT © 2019 Das.org.tr