Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

Derneğin Amacı

Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına 55-019-047 numara ile kayıtlı,  kar amacı gütmeyen bir dernektir.

a) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek, 

b) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ve diğer sağlık problemleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, toplamak, yaymak,

c) Elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmak,

d) Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalları ve birimleri ile işbirliği gerçekleştirmek,

e) Yurtiçi ve Yurtdışında ilgili dernek, vakıf, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini gerçekleştirmek,

f) Eğitimde rolü olan kişilerin sayılarını artırmak, eğitimi yaygınlaştırmaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Madde 4: Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir, amacın gerçekleşmesi için Dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon konusunda eğitimi düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak,

b) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyonun önemini vurgulamak, doğru uygulama bakımından neler yapılabileceği hususunda sözlü veya basılı olarak ilgili birimleri bilgilendirmek,

c) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek,

d) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ile ilgili epidemiyolojik ve deneysel araştırmaların planlanması ve uygulanması,

e) Bu konudaki yöntemlerinin standardizasyonuna çalışmak ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

f) Konusunda istatistik veriler hazırlamak, toplamak ve bunları yaymak,

g) İlgili sağlık kuruluşları ile bu konuda iş birliği yapmak, gerektiğinde onları uyarmak,

h) Bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinleri zaman zaman bir araya getirmek,

i) İlgili tüm konularda kurslar açmak ve ülke genelinde bu kursların yaygınlaştırılmasına destek vermek,

j) Konu ile ilgili dergi, kitap, yayın, film, video kaset, broşür hazırlamak ve bu alandaki yayınları iletişim araçları ile yaymak, ilgili arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlamak,

k) İlgili tüm konularda web sayfası, tartışma ve haber grupları oluşturmak, rehberler hazırlamak,

l) İleri düzeyde uzmanlık kursları, dersler, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongreler ve yaz okulları düzenleyerek bu konuda çalışmalara yön vermek,

m) Uzmanlık kursları, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongreler ve yaz okullarına yurt içi ve yurt dışından konuşmacı davet etmek ve masraflarını karşılamak,

n) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon, ayrıca infeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, antibiyotikler ve ilgili diğer konularda da çalışma grupları kurmak, faaliyet gösteren diğer çalışma gruplarına destek vermek,

o) Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek,

p) üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,

q) Yetişmekte olan araştırıcılara katkı sağlamak, bu konuda çaba sarfetmek,

r) T.C Hükümetinin yaptığı antlaşmalar çerçevesinde bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve kamu kuruluşları, ilgili derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet değişiminin sağlanması ve çalışmada bulunulması,

s) Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

t) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, hastalıkların toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak,

u) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak,

v) üniversitelerin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin gerekirse ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği ile eğitimlerinin yapılmasında yardımcı olmak,

y) Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek.

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...