Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu

Online Kayıt

Değerli DAS Gönüllüleri,

Gaziantep’te 3-6 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “1. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu”na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Bu sempozyumun ana teması olarak hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ)  ile birlikte anahtar rol oynayan ve MSÜ’ nün en fazla iletişimde olduğu birim olan ameliyathaneleri seçtik. Ameliyathaneler hasta ile doğrudan ilişkili olan işlemlerin yürütüldüğü birimlerken, MSÜ bu sorumluluğa dolaylı olarak katkıda bulunan birimlerdir. Her birim kendi içinde bazı sorumluluklar üstlenmiş olmakla birlikte, bireysel sorumlulukların yerine getirilmesi tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hastalar için optimal sonuçların elde edilebilmesi için doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili tüm birimler arasında optimal düzeyde iletişim ve etkileşimin sağlanabilmesi son derece önemlidir. Böylesine pozitif bir etkileşimin gerçekleşebilmesi için tüm birimlerin bilinçli, ilerici ve yaratıcı olması gerekir. İşte bu sempozyumun amacı da MSÜ ve ameliyathanelerde geleceğe, yaratıcılığa ve ilerlemeye ilham verecek bir bilimsel ortam hazırlamaktır.

“Hızlı yol almak istiyorsanız yalnız yürüyün, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte yürüyün” der bir Çin atasözü. İşte bu anlayışla hareket ederek hastalarımız için en iyiyi sağlamak üzere hepinizi Ekim ayının başında güzel ilimiz Gaziantep’te aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Duygu Perçin


Duyuru        Online Bildiri Gönderimi 

2012 Copyright. Tüm hakları saklıdır. Das.org.tr