DavetDeğerli Meslektaşlarımız,

Antalya’da 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi”ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Bu kongrenin ana teması olarak hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ)  ile birlikte anahtar rol oynayan ve MSÜ’ nün en fazla iletişimde olduğu birim olan ameliyathaneleri seçtik. Ameliyathaneler hasta ile doğrudan ilişkili olan işlemlerin yürütüldüğü birimlerken, MSÜ bu sorumluluğa dolaylı olarak katkıda bulunan birimlerdir. Her birim kendi içinde bazı sorumluluklar üstlenmiş olmakla birlikte, bireysel sorumlulukların yerine getirilmesi tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hastalar için optimal sonuçların elde edilebilmesi için doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili tüm birimler arasında optimal düzeyde iletişim ve etkileşimin sağlanabilmesi son derece önemlidir. Böylesine pozitif bir etkileşimin gerçekleşebilmesi için tüm birimlerin bilinçli, ilerici ve yaratıcı olması gerekir. İşte bu kongrenin amacı da MSÜ ve ameliyathanelerde geleceğe, yaratıcılığa ve ilerlemeye ilham verecek bir bilimsel ortam hazırlamaktır.

“Hızlı yol almak istiyorsanız yalnız yürüyün, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte yürüyün” der bir Çin atasözü. İşte bu anlayışla hareket ederek hastalarımız için en iyiyi sağlamak üzere hepinizi Kasım ayının başında güzel ilimiz Antalya’da aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

Kongrede görüşmek üzere saygılar sunarız.


Prof. Dr. Recep Öztürk

Kongre Başkanı