BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON GÜN 29 AĞUSTOS 2016... İNDİRİMLİ KAYIT - KONAKLAMA FIRSATI İÇİN SON GÜN 2 EYLÜL 2016... BURS BAŞVURUSU İÇİN BURS BAŞVURU DUYURU BUTONUNU TIKLAYIN...

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu






 

Bildiri Gönderimi


SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ
3. SAD Kongresinde bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler de Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve alt alanını değiştirme hakkına sahiptir.
 
Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir. :
Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.
Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
Bildiri ödülü için değerlendirilmek istenen çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir ;

Amaç
Gereç ve Yöntem
Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
Sonuç(lar)


Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.
Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir. :
Ameliyathane
Çalışan Güvenliği
Sterilizasyon
Dezenfeksiyon
Diğer

Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "SUNULMAYAN BİLDİRİLER" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.
 
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 29 Ağustos 2016'DIR.
Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan On-line Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
 
Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
 
Posterler 70x100 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır.
 
Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 29 Ağustos 2016 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR.
 
KABUL YAZISI
Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Eylül ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" gönderilecektir.
 

2012 Copyright. Tüm hakları saklıdır. Das.org.tr