Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu


 

Değerli Meslektaşlarımız,

 

13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Marmaris’de düzenlenecek olan “3. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi”ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

 

Hastane enfeksiyonları ile mücadelede Ameliyathaneler ve Çamaşırhaneler, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ)ile birlikte anahtar rol oynayan birimlerdir  Bu kongrenin ana teması olarak da; Hastanelerdeki Sterilizasyon Dezenfeksiyon uygulamaları, Ameliyathane ve Çamaşırhane yapılanmaları işlenecektir..

 

Her birim kendi içinde bazı sorumluluklar üstlenmiş olmakla birlikte, bireysel sorumlulukların yerine getirilmesi tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hastalar için optimal sonuçların elde edilebilmesi için doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili tüm birimler arasında optimal düzeyde iletişim ve etkileşimin sağlanabilmesi son derece önemlidir.

 

Böylesine pozitif bir etkileşimin gerçekleşebilmesi için tüm birimlerin bilinçli, ilerici ve yaratıcı olması gerekir. İşte bu Kongrenin amacı da MSÜ, ameliyathaneler ve çamaşırhanelerde geleceğe, yaratıcılığa ve ilerlemeye ilham verecek bir bilimsel ortam hazırlamaktır.

“Hızlı yol almak istiyorsanız yalnız yürüyün, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte yürüyün” der bir Çin atasözü. İşte bu anlayışla hareket ederek hastalarımız için en iyiyi sağlamak üzere hepinizi Ekim ayının başında Marmaris’de Grand Yazıcı Club Turban Hotel’de aramızda görmeyi arzu ediyoruz.


Saygı ve sevgilerimizle,


Kongre Başkanları

                                                                                         
        Prof. Dr. Duygu Perçin                                                                        Doç. Dr. Türkan Özbayır      

 


         

2016 Copyright. Tüm hakları saklıdır. Das.org.tr