Bilimsel Program

6 Kasım 2014 7 Kasım 2014 8 Kasım 2014 9 Kasım 2014
8 KASIM 2014
Saat A SALONU B SALONU
08:30-09:30 S13-Konferans S14-Konferans
  Oturum başkanı: Fatma Eti Aslan Oturum başkanları: Bülent Gürler, Ayşegül Karahasan
  Ameliyathane hemşiresinin görevleri, ekip çalışması ve iletişim Sağlık kuruluşlarında ürün satın alma sürecinde  ürün teknik ve idari şartname gereklilikleri
Şenay Özen Kaymakçı Yavuz Ateş
09:30-10:30 S15-Oturum S16-Oturum
  Oturum başkanları: Semih Baskan, Mithat Günaydın Oturum başkanları:Mehmet Ali Özinel, Şenay Özen Kaymakçı
Robotik ve laporoskopik cerrahi mi? Sözel Bildiriler
Nurten Atay Ameliyathane,MSÜ de Tek Kullanımlık Bone,Kumaş Bone ve Türban Kullanımında Mikrobiyolojik Yük Karşılaştırması
  Açık cerrahi mi? Muhdedir Caner
Pınar Dürmüş  Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi El Yıkama Uygulamasına İlişkin Uyumun Ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
    Serap İleri
    Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Etkinliğinin İncelenmesi
    Sevim Kasar
    Ameliyathane Hemşirelerinde Planlanmış Hizmet İçi Eğitimin Cerrahi Teknik ve Yetkinlik Üzerine Etkisi
    Özlem Güvenir Özpekin
    Ameliyathane Hemşiresi Olmanin Avantajlari Ve Dezavantajlari
    Şerife Daylan
    Ortopedik cerrahide basamak kullanımı steril sahanın kontaminasyon riskini arttırır. – “merdiven etkisi”
    Aysun Söylemez
    Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesinde Çalışan Cerrahi Branş Doktor ve Hemşirelerinin Ameliyat Öncesi Cilt Hazırlığı Hakkındaki Görüşleri
    Çimen Yorgancı İnan
    Isparta İli Hastane Temizlik Personellerinin Enfeksiyon Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
    Ayten Duran
    Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde El Hijyeni Uyumu Ve Ürün Tüketim Uygunluğu
  Meral Şahindemir
10:30-11:00 Çay kahve arası
11:00-12:00 S17-Oturum S18-Oturum (2saat)
  Oturum başkanları:Mustafa Gül, Türkan Özbayır Oturum başkanları:Mehmet Ali Özinel, Şenay Özen Kaymakçı
Ameliyathanelerde  aseptik teknik uygulamaları , steril masa ve alan hazırlığı Sözel Bildiriler
Hatice Toruk  Yoğun bakım ünitelerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda tek kullanımlık wipelar
  Tek kullanımlık örtü, cerrahi önlük seçim kriterleri önlük giyilmesi çıkarılması ve değiştirilmesi Ayşegül Duran
  İlknur Yayla Ankara Ulus Devlet Hastanesinde Çalışan Personellerin Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Konusundaki Bilgi Durumları
Rabia Karatuğ
Paketleme malzemesi, paket, diğer koruyucu etkenler, depolama ve depolama alanı değerlendirerek steril raf ömrü belirlenmesi
Dilek Zenciroğlu
Tek Kullanımlık Göz Malzemelerinin Birden Fazla Kullanılması
Şerife Daylan
    Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Oryantasyon Süreci Ve Ön Test/Son Test Uygulaması
    Cengiz Tekin
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının İncelenmesi
Aziz Öğütlü
    Cerrahide Konsinye Malzeme Kullanmanın Önemi
    Muhdedir Caner
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik Ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi
Deniz Taşdelen Öğülmen
12:00-13:00 S19- Uydu toplantı  
 
13:00-14:00 Öğle yemeği
14:00-15:00 S20-Konferans S21-Oturum   ( 2 saat)
  Oturum başkanı: Recep Öztürk  Oturum başkanları:Ayşegül Karahasan, Mehmet Erşan
  Hastanelerde su yönetimi ( su çeşitleri, arıtma, filtreleme, sistem tasarımı, ölçüm periyodu, dezenfektan ve kimyasal arıtma, atık su yönetimi ve buhar elde edilen su) Ameliyathane, merkezi sterilizasyon ünitelerinde  kalite ve denetimler
Ali Süngü  Mehmet Erşan, Mustafa Aytaç, Kader Tiryaki,Esengül Şahin Şendağ, İsmet Yıldırım
15:00-16:00 S22-Oturum  
  Oturum başkanları: Filiz Öğce  
Güvenli cerrahi kontrol listesi uygulaması
Yelda Candan Dönmez 
  Yabancı cisim unutulmasının önlenmesi  
Türkan Özbayır 
16:00-16:30 Çay kahve arası
16:30-18:00 S23-Oturum  
  Oturum başkanı: Şenay Özen Kaymakçı  
  Kimyasal madde güvenliği  
Eda Dolgun 
Radyasyon, lazer , cerrahi duman ve güvenlik
Filiz Öğce
Yangın güvenliği
Dilek Çakır Umar
 
21:00 GALA GECESİ
(Akşam yemeği restaurantta alınacaktır. Yemekten sonra gala gecesi düzenlenecektir.)
WORKSHOPLAR WORKSHOP 1 - Cerrahi el yıkama
WORKSHOP 2 - Cerrahi önlük ve eldiven giyme
WORKSHOP 3 - Cerrahi örtüler ve örtme
( Workshop saat ve yer bilgileri için Humanitas ile iletişim kurunuz )