Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu


  Bilimsel Program
12 Ekim 2016  Kurslar 13 Ekim 2016 1. Gün 14 Ekim 2016 2. Gün 15 Ekim 2016 3. Gün 16 Ekim 2016 4.Gün
4.GÜN 16 Ekim 2016, Pazar
SALON-A SALON-B
08.30-09.30 20. Oturum 21. Oturum
 
Oturum başkanları:  Türkan Özbayır, Özlem Bilik Akılcı İlaç Kullanımı
Duygu Perçin
Obez ve geriatrik hastanın ameliyathane süreci  
İlknur Yayla  
 
Yenidoğan ameliyatlarında ameliyathane  
hemşiresinin görev ve sorumlulukları  
Ayşen Pamir Aksoy  
 
09.30-10.30 22. Oturum  Sözel Bildiriler
Oturum başkanları:  Şaban Esen, Mehmet Ali Özinel,
Türkan Özbayır
Laparoskopik Vakalar Arasında Cerrahi Aletlerin Vakaya Hazırlanması ve Steril Edilmesi Süreci
Nurten Atay
Türkiye'nin Ordu İlindeki Tıbbi Atık Birimlerinin Durumu
Kader Tiryaki
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Uygulamalarında Otomasyon Kullanımı ve Güvenliği
Derya Çelik
İkinci Basamak Bir Kamu Hastanesinde Su Sistemlerinin Mikrobiyolojik Değerlendirmesi
Arzu Bulut
Göz Set ve Malzemelerinin Sterilizasyonunda Ortaya Çıkabilecek Kimyasal Etkiler ve Sterilizasyon
Yönteminin Önemi
Şerife Daylan
 
Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin
Saptanması
Sevgi Vermişli 
 
Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP) İşlemi Sonrası Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının
Değerlendirilmesi
Aziz Öğütlü
 
Konsinye Setlerin Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonunun Maliyet Analizi
Sevil Özdemir
 
Hastanelerde Konsinye Malzeme Kullanım Sürecinin Değerlendirilmesi
Gülsüm Kaya
 
Sağlık Çalışanlarında Lateks Hassasiyetinin Değerlendirilmesi
Aziz Öğütlü
 
10.30-11.00 Çay / Kahve Arası  
11.00-12.00 23. Kapanış Oturumu  

2012 Copyright. Tüm hakları saklıdır. Das.org.tr