*Bildiri Gönderme süresi  10 Mart 2009  tarihine kadar Uzatılmıştır. 

Serbest Bildiri Özet Formu Yazım Kuralları

Bildiri özetlerini online gönderemezseniz, kongre sekreterliği dilek@das.org.tr adresine e-mail ile gönderebilirsiniz. (E-mail alındığında size bilgi verilecektir. bilgi verilmemişse E-mailiniz ulaşmamış olabilir. kontrol ediniz)

Birden fazla bildiri gönderilecekse, her birinin dosya adları ayrı olarak kaydedilecektir.

Bildiri kabul yazıları, sunumu yapacak kişilerin formda belirtilen mektup veya e-mail adreslerine gönderilecektir. Bildirilerini gönderdikleri halde "bildiri özeti alındı" notunu almamış olan katılımcıların Kongre Sekreterliği ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Kabul edilen bildiri özetleri, kongre kitabında yer alacaktır. Basılacak özetlerde, yazarlardan en az birisinin kongreye kayıt olması şartı aranacaktır. Kayıt ücretinin banka dekont fotokopileri iletilmeyen özet formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özetler özet formu içine uygun olacak ve çerçeve içine her iki yanda 0,5 cm. boşluk kalacak şekilde "Times New Roman" fontuyla "12" punto büyüklüğünde, tek aralıklı olarak bilgisayarda microsoft Word 6.0 programında yazılacaktır. Poster özetleri bu yazım kuralları ile bir  A4 sayfa formatında 1 sayfadan (yaklaşık 350 kelime) daha fazla olmayacaktır.

Özete başlık ve yazarların soyadları büyük harfle yazılacak ve akademik ünvan kullanılmayacaktır. Araştırmacıların değişik kurum ve bölümlere bağlı olmaları durumunda kurumların ve şehirlerin adları ayrı bir satıra "Times New Roman" fontu, 12 punto büyüklüğünde yazılacak ve 1,2 şeklinde ilgili kurumlar belirtilecektir.

Bildiriyi sunacak yazar adının altı çizilecektir.

Adreslerden sonra bir satır aralığı boşluk vererek ve beş vuruş içerden paragraf başı yapılacaktır.

Mikroorganizma isimleri, nomenklatüre uyularak ve italik olarak yazılacaktır.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntem kısaca belirtilecek, bulgular özetlenecek ve ulaşılan sonuçlar açıklanacaktır.

 Online Bildiri Formunu Doldurmak için Tıklayınız..

 Kayıt
 Konaklama
 Önemli Tarihler
 On-Line Bildiri
 Sponsorlar
 İletişim