> Ulusal Bilgi Bankası ve Kullanımı
> Yıkama
> Dezenfeksiyon Uygulamaları
> Dezenfektanlar
> Deterjanlar, Enzimatik solusyonlar ve glukoprotamin
> Alet ve malzeme hazırlık kontrol ve paketleme
> Sterilizasyon
> Sterilizasyonun Monitorizasyonu
> Validasyon
> DAS Dökümantasyonu
> Depolama ve transfer
> Teknik Şartnameler
> Hastanelerde Havalandırma Sistemleri
> Hastanelerde Çamaşırhane Yönetimi
> Hastanelerde Su Sistemleri
> Yerel yönetimlerde Su Sistemleri
> Çalışan DAS Eğitimleri
> EN ve TSE Standartları
> Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
> Çalışan Güvenliği
> Ürün Güvenliği
> Yanık ve Yara Bakımında DAS Uygulamaları
> Mimari Yapılanma
> Tıbbi Atıklar ve Atık Yönetimi
> Hastane Enfeksiyonları ve DAS Uygulamaları
> Gündemdeki Sorunlu Patojenler ve DAS Uygulamaları
> Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında DAS Uygulamaları
> Diş Hekimliğinde DAS Uygulamaları
> Sektör sorunları
   Kayıt
 Konaklama
 Önemli Tarihler
 On-Line Bildiri
 Sponsorlar
 İletişim