Kongre Başkanı

Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun
e-mail:
muratomu@omu.edu.tr
Tel: 0 532 6156949

Kongre Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Şaban ESEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun
e-mail:
sabanes@omu.edu.tr

Doç. Dr. Faruk AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
e-mail: faraydin@ktu.edu.tr

Kongre Sekreterleri
Doç. Dr. Duygu PERÇİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD,
Kayseri
duygu.percin@hotmail.com


Hemş. Dilek ZENCİROĞLU
dilekzen@yahoo.com
Kongre Organizasyon Sekreteryası
Mine TÜTER
Proje Koordinatörü
Present Tour
Cumhuriyet Cad. Güner Han No.149 K.6
Harbiye - İstanbul
Tel:  0 212 247 29 49
Faks: 0 212 247 42 57
mine.tuter@presenttour.com.tr
 Kayıt
 Konaklama
 Önemli Tarihler
 On-Line Bildiri
 Sponsorlar
 İletişim